Cam Balkon Yasal Mı?

Balkon kapatmak yasal mı değil mi? DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ Kapatılan bir balkonla ilgili olarak, Danıştay’a intikal eden uyuşmazlıklarda, Danıştay’ca; ‘…. gömme balkonun, alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılması suretiyle, taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin sözkonusu olmadığı, yapılan tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ise ruhsat almayı gerektirmediği, bu nedenle ruhsat gerektirmeyen bu tür tadilatlar için, yıkım işlemi tesis edilmesinin ve para cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığına…’ oybirliğiyle karar veriliyor (Danıştay Altıncı Dairesi’nin 21 Kasım 2003 Tarih ve E.2003/3996, K.2003/6363; 19 Kasım 2003 Tarih ve E.2003/3206, K.2003/5987 sayılı kararları). Yukarıda özeti verilen karardan da farkedileceği gibi, yapılan tadilatın; * Taban alanı dışında, yeni ve fazladan bir alan kazandırmaması, * Çekme mesafesinin ihlal edilmemesi, * Yapılan tadilatın taşıyıcı unsurları etkilememesi, * Ruhsat almayı da gerektirmemesi, nedeniyle, bu tür tadilatların yıkımı yoluna gidilemeyeceği ve para cezası da kesilemeyeceği açık ve net olarak belirtilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir