Antalya Cam Balkon®

Cam

Temperli Cam

Temperleme işlemi yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarını içerir. Temperli cam işlemsiz cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklı olup; kırıldığı zaman zar büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenlik camı olarak kullanımı uygundur. Tempre işleminden sonra camlara kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz (kumlama hariç). Yalnızca bazı bakış açıları ve ışık koşullarında fark edilebilen " temperleme izleri " ile " kamburluk " ve " dönüklük " toleransları içinde kalmak kaydıyla ortaya çıkan distorsiyonlar ısıl işlemin kaçınılmaz ve önlenemeyen sonucudur. Temperleme işlemi sırasındaki hassas bir ısı rejimi uygulaması ile minimuma indirilmiş izler başlı başına bir kusur olarak nitelendirilmektedir. Ender de olsa, cam hamurunda bazı üretim yöntemleri sonucunda ortaya çıkabilecek mikroskobik partiküllerden kaynaklanan spottan kırılma olasılığına karşı tam temperli camlar istendiğinde ısı banyosu (heat soaking) testinden geçirilerek bir ön elemeye tabi tutabilirler.Buzlu Cam

Renksiz ve renkli cam eriğin biri desenli, iki merdane arasında geçirilmesi suretiyle üretilen buzlu camların bir yüzü düz, diğeri desenlidir. Desenlerin derinliği ve dokusu buzlu camın ışık ve görüntü geçirgenliğini belirler. 4-6 mm kalınlıktadır.Isıcam Arası Jaluzi

Çift cam arası jaluzi sayesinde bir yandan, hem ısıcamın hem de jaluzinin avantajlarına sahip olabilir diğer yandan jaluzinin kirlenme, bozulma ve bakım dertlerinden kurtulabilirsiniz.Lamine Cam

Lamine cam renkli veya renksiz özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır. Bu özelliği nedeniyle lamine güvenlik camı olarak kabul edilir. Lamine cam, bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önlemesi veya geciktirmesi açısından da doğru bir seçimdir. Laminasyon eğimli veya baş üstü camlamaların iç camları için standart ve tipik bir çözümdür. Lamine, yalıtım camı üniteleri (ISICAM®), renksiz, harmandan renkli, kaplamalı ve ısıl işlemli camlarla birlikte oluşturulabilir. Lamine cam, düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunması ve gürültü kontrolü açılarından da yararlıdır. Standart Lamine üretimi 0.38 mm kalınlıklı renksiz PVB ile yapılmaktadır. Ayrıca 0.76, 1.14 veya 1.52 mm kalınlıklı yapılabilir.Laminasyonda kullanılan cam / camlar temperli ise 1.52 mm kalınlıklı PVB kullanılmaktadır. Akustik Lamine (Gürültü Kontrol Camları) Laminasyonda 0,76 mm ya da 1,14 mm kalınlıklı “Akustik PVB” kullanılarak gürültü kontrol camı üretilmektedir. Gürültü Konrtrol camları ile “dıştaki” ile “içteki” gürültü düzeyleri arasında 3-4 kat fark yaratmak mümkündür. 44 desibel gürültü yalıtımı sağlayabilen kombinasyonlar oluşturulabilmektedir. Kurşun Geçirmez ve Kurşuna Dayanıklı Üniteler Kurşun geçirmez ve kurşuna dayanıklı üniteler, can ve mal güvenliğine karşı saldırıların söz konusu olduğu yerlerde kullanılır. Kurşun geçirmez ve kurşuna dayanıklı camlar PVB veya polikarbonat ara katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerektiğinde cam plakalar temperli olarak da kullanılabilir. Yangına Dirençli Camlar Renksiz ve saydam olan bu camlar 30, 60, 90, 120 dak. süresince yangın alev ve dumanının bir taraftan diğerine geçişini engeller. Yangın süresince saydamlığını korur. İçte ve dışta kullanılabilir. UV’den etkilenmez.